banner banner

Мениджмънт станция 7” LCD монитор VTS1500A

Мениджмънт станция 7” LCD монитор VTS1500A

Мениджмънт станция със 7” LCD монитор, управление до 50 VTO устройство, отваряне на врата. Работи със софтуер VTMS или самостоятелно. Ethernet, TCP/IP. 

(По заявка)

Подобни продукти